Placeholder image

Lions Club Halden ble stiftet i 1955 - en humanitær organisasjon som bidrar med hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Lokalt:
Lions hjelpearbeid i lokalmiljøet rettes mot barn, ungdom og eldreomsorg. Dette innebærer blant annet forebyggende arbeid mot rusmisbruk og tiltak for funksjonshemmede.


Nasjonalt:
Lions Røde Fjær har blitt en kjent innsamlingsaksjon som foregår hvert femte år. Lions Tulipanaksjon foregår derimot årlig, og i den forbindelse kan nevnes; «Nei til narkotika» - «Lions Førerhundskole» og forebyggende arbeid mot rusmisbruk.


Internasjonalt:
Bistandsarbeid som skole- og vannprosjekter, samt fadderordning for skolebarn. Andre stikkord er; Katastrofe-beredskap, ungdomsutveksling og internasjonale hjelpefond, samt øyehelse-prosjekter i Uganda, Malawi og Zambia.


Lions høye beskytter:
Lions-organisasjonen i Norge er stolte over å ha hatt H. M. Kongen som sin høye beskytter siden 1958, som på den tiden var kronprins - og som har vært viktig for Lions gjennom både ord og gjerning.

Det er fortsatt noen som husker at han åpnet Beitostølen Helsesport-senter i 1970 (etter Lions Røde Fjær-aksjonen i 1966) og Evenes-senteret (etter Lions Røde Fjær-aksjon 1986).

H. M. Kongen deltok også på 100 års feiringen til Lions Clubs International i 2017 - og hans anerkjennelse er en stor inspirasjon for alle våre medlemmer.


Placeholder image
Placeholder image